Politică de confidențialitate


1. Folosirea acestui site implica acceptarea politicii de confidentialitate de mai jos. Mobi Studio isi asuma dreptul de a modifica aceste prevederi fara o alta notificare.


2. Toate informatiile furnizate de Utilizator sau colectate de către Mobi Studio în legătură cu Serviciul sunt guvernate de Politica de Confidențialitate Kompostor care poate fi accesata si consultata la http://www.Kompostor.ro/politica-de-confidentialitate, si trebuie interpretata in stransa legatura cu Termenii si Conditiile siteului: http://www.kompostor.ro/termeni-si-conditii


3. Kompostor recomandă insistent să citiți Politica de Confidențialitate îndeaproape. În mod special , organizatorii ar trebui să rețineți că Mobi Studio poate utiliza informațiile pe care le primește sau colectează de la Cumpărători, în conformitate cu termenii Politicii de Confidențialitate, care pot include utilizarea de marketing sau de promovare a altor evenimente sau servicii care pot fi de interes pentru Cumparatori. Mai mult , orice informații transmise sau furnizate de către dumneavoastră Serviciului ar putea fi accesibile publicului. Utilizatorul trebuie să aibă grijă pentru protectia informațiilor private sau importante. Mobi Studio nu va fi responsabil pentru protejarea oricaror astfel de informație și nu este responsabil pentru protecția folosirii poștei electronice sau a altor informații transferate prin Internet sau orice altă rețea folosita. Vă rugăm să fiți conștienți de faptul că, dacă vă decideți să divulgati informații personale de identificare cu privire la Serviciu, aceste informatii pot deveni publice. Mobi Studio nu controlează și nu este responsabil pentru actiunile Utilizatorilor Serviciului (Organizatori, Cumparatori, alti non-organizatori).


4. Mobi Studio asigura, in conditiile legii, pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal ale Utilizatorului si respectarea dreptului acestuia la protectia vietii private in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal. Aceasta obligatie nu se aplica in cazul oricarei informatii dezvaluite de Utilizator unor terti.


5. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza de catre Mobi Studio in temeiul legii, cu buna credinta, in scopuri legitime pentru realizarea si executarea Serviciului


6. Utilizatorul declara ca este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal, si ca este in cunostinta de cauza ca se bucura de drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001, in special de:

(a) dreptul de acces (de a cere confirmarea, la cerere si in mod gratuit, o data pe an, a faptului ca datele care il privesc sunt sau nu prelucrate de Mobi Studio);

(b) dreptul de interventie asupra datelor (de a cere si obtine rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor sale cu caracter personal, transformarea acestora in data anonime precum si notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate asupra datelor, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau disproportionata fata de scopul legitim care ar putea fi lezat);

(c) dreptul de opozitie (de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia unor dispozitii legale contrare),

(d) dreptul de a cere Mobi Studio sa inceteze expedierea de mesaje promotionale. Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna si trimite de catre persoana inscrisa in baza de date prin e-mail sau in scris catre Mobi Studio la adresa: Bucuresti, Strada Savinesti nr.5 Bloc C ap.53, Sector 4 In situatia in care Utilizatorul solicita incetarea prelucrarii datelor cu caracter personal, accesul la site va fi automat restrictinat, deoarece nu poate functiona fara prelucrarea datelor cu caracter personal.

(e) dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legea nr. 677/2001 care i-au fost incalcate si repararea prejudiciului incercat.


7. Scopul colectarii datelor este comert electronic, servicii de comunicatii electronice, reclama, marketingul si publicitatea: informarea despre activitatea Kompostor. Pentru a beneficia de serviciile kompostor, trebuie sa oferiti anumite date cu caracter personal. Refuzul dvs. determina imposibilitatea folosirii Serviciului


8. Mobi Studio respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si Ordonanta nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile ulterioare, si Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.


9. Orice incercare de a accesa datele personale ale altui Utilizator sau de a modifica continutul sectiunii www.Kompostor.ro sau de a afecta performantele serverului pe care ruleaza aceasta, va fi considerata o tentativa de fraudare a site-ului si va pune in miscare cercetarea penala impotriva aceluia sau acelora care a(u) incercat acest fapt.


NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE


Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Mobi Studio SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: comert electonic, reclama, marketing si publicitate, seervicii de comunicatii electronice.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare creeri contului personal pentru utilizarea serviciului Kompostor.com si pentru livrarea serviciilor.. Refuzul dvs. determină imposibilitatea operarii serviciului kompostor.ro.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: Organizatorii de Evenimente si promoterii de evenimente

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată catre Mobi Studio SRL la adresa: Bucuresti, Strada Savinesti nr.5 Bloc C ap.53, Sector 4 sau prin e-mail: contact@kompostor.ro

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.


Mobi Studio este inregistrata ca operator de date cu caracter personal in Registrul General de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal cu numarul: 0024734