FOCUS LIKE// Mothers of Steel

Thu, 19 April, 17:00

București , România

Thu, 19 April, 17:00 București , România

Evenimentul s-a încheiat.

Despre eveniment

19 Apr, 17h00

Mothers of Steel


Concept & performance: Mădălina Dan & Agata Siniarska

Asistență dramaturgică/Dramaturgical assistance: Mila Pavicevic, Siegmar Zacharias

Sunet și video/Sound and video: Diego Agulló

Producție/Production: Art Stations Foundation by Grazyna Kulczyk, 2016

Coproducție/Coproduction: Lubelskie Konfrontacje Teatralne, Alfred ve Dvore (Praga), Fabrik Postdam

Durata/Length: 60 min

 

„Acest proiect este o analiză a fenomenologiei lacrimilor care tratează mai multe teme – memoria, istoria, moartea, fericirea, fragilitatea, inocenţa, puterea, ontologiile futuriste etc. Pune sub semnul întrebării mecanismele sociale şi culturale care ţin de afişarea publică şi privată a emoţiilor. Prin contrastul dintre afirmaţiile personale şi scene iconice de plâns în context est-european, acest ...Citeste mai mult-->

19 Apr, 17h00

Mothers of Steel


Concept & performance: Mădălina Dan & Agata Siniarska

Asistență dramaturgică/Dramaturgical assistance: Mila Pavicevic, Siegmar Zacharias

Sunet și video/Sound and video: Diego Agulló

Producție/Production: Art Stations Foundation by Grazyna Kulczyk, 2016

Coproducție/Coproduction: Lubelskie Konfrontacje Teatralne, Alfred ve Dvore (Praga), Fabrik Postdam

Durata/Length: 60 min

 

„Acest proiect este o analiză a fenomenologiei lacrimilor care tratează mai multe teme – memoria, istoria, moartea, fericirea, fragilitatea, inocenţa, puterea, ontologiile futuriste etc. Pune sub semnul întrebării mecanismele sociale şi culturale care ţin de afişarea publică şi privată a emoţiilor. Prin contrastul dintre afirmaţiile personale şi scene iconice de plâns în context est-european, acest proiect analizează modul în care emoţiile sunt exprimate în diferite situaţii şi de ce le exprimăm sau nu în public. În cadrul naraţiunilor privitoare la biopolitica noastră – identităţile culturale/ naţionale/ emoţionale – proiectul abordează paradigmele actuale post-corporale/ tehnologice şi reprezintă o încercare de a îmbina personalul cu artificialul.” (Mădălina Dan și Agata Siniarska)

Bio
Mădălina Dan, creatoare și facilitatoare, a studiat la Liceul de Coregrafie și la departamentul de coregrafie al Universității Naționale de Teatru și Film „I.L. Caragiale” din București. A fost membră a Companiei de balet Oleg Danovski din 1998 până în 2003. A fost artist invitat la Herberger Institute, School of Dance (Arizona State University) în 2009, iar în 2008 a primit o bursă danceWEB la Viena. A studiat la HZT Berlin în programul de master Solo/Dance/Authorship (2014-2016). De-a lungul anilor, a fost un membru activ al comunității de dans contemporan din România, la CNDB, predând și dezvoltând programe educaționale și sociale. În 2015 a primit un Premiu CNDB pentru contribuția adusă la dezvoltarea artei contemporane din România.

Agata Siniarska realizează lucrări sub formă de performanceuri, evenimente, practici, prezentări de artist, materiale video, programe TV etc. E interesată de cunoașterea care explorează diferite medii, protocoale, strategii ale propriei producții și care nu se auto-ierarhizează. Acestea sunt toate ocolurile, virajele și piruetele între cunoaștere și confuzie: de la extratereștri, grămăjoare organice imaginative, mucegaiuri, transpirație, date științifice, particule de aer, discursuri, afecte, drame personale, bârfe, zerouri, gânduri, viteze interioare, transplanturi, femei - toată cunoașterea care nu caută să explice, ci să implice.EN

"This project is an investigation into the phenomenology of tears that touches upon many themes - memory, history, death, happiness, fragility, innocence, strength, futuristic ontologies etc. It puts into question the social and cultural mechanisms related to public and private display of emotions. Contrasting personal statements with iconic scenes of crying in Eastern European context, it exami-nes how emotions are manifested in different situations, and why we (or we do not) express them publicly. Within narratives concerning our biopolitics – cultural/national/emotional identities – the project approaches today’s post-bodies/technological paradigms and it is an attempt to entangle the personal with the artificial.” (Mădălina Dan & Agata Siniarska)

Bio
Mădălina Dan, maker and facilitator, studied at the Choreography Highschool and the choreography department of the National University of Theatre and Film "I.L. Caragiale” in Bucharest. She was a member of the Oleg Danovski Ballet Company from 1998 until 2003. She was invited artist to the Herberger Institute, School of Dance (Arizona State University) in 2009, and in 2008 she received the danceWEB scholarship in Vienna. She studied at HZT in the MA program Solo/Dance/Authorship (2014-2016). Along the years, she has been an active member in the contemporary dance community in Romania, at the National Centre for Dance in Bucharest, teaching and developing educational and social programs. In 2015 she received a CNDB award for her contribution to the development of contemporary art in Romania.


Agata Siniarska makes works within formats of performances, events, practices, lectures, videos, TV programs and others. She is interested in knowledge that explores various mediums, protocols, strategies of its own production and does not apply any hierarchy to itself. These are all the detours, twists, turns through knowing and confusion: from aliens, imaginative blobs, slime molds, sweat, scientific facts, air particles, discourses, affects, personal dramas, gossips, zeros, thoughts, inner speeds, transplants, women – all knowledge that seeks not to explain but to involve.
 

Sala Stere Popescu | Bvd. Marasesti, nr. 80-82, București, România

Organizator

C.N.D.B.

Centrul Naţional al Dansului – Bucureşti (CNDB) este singura instituţie publică de cultură aflată în subordinea Ministerului Culturii creată cu scopul de a susţine, dezvolta şi promova dansul contemporan. Statutul său de instituţie de spectacole, dar şi de finanţator al coregrafiei contemporane - rol jucat asemeni Centrului Naţional al Cinematografiei în cazul cinematografiei româneşti -, face din CNDB o instituţie vitală pentru dezvoltarea culturii coregrafice din România.

http://www.cndb.ro/acasa.html

021-318.86.76